Magasinering

Behov av ett förråd eller maganisera några möbler.

Vi löser ert behov av förvaring, från en månad till flera år i våra torra och uppvärmda lokaler.

Vi magasinerar ert bohag i täta playwood boxar som är 2,4 X 2,4 meter (5.8 kvadratmeter). Höjden är 2 meter vilket ger 11,5 kubikmeter och för att fylla boxen skruvas ena kortsidan bort.
Det är naturligtvis endast era tillbehörigheter i er box och de står i larmade lokaler där endast vår personal har tillträde. Lokalerna håller hög säkerhet mot både inbrottsförsök och brand, vi har även avtal med Insecta för att skydda din egendom.

Ring eller maila oss för att bestämma antal boxar ni behöver, har man något som är skrymmande kan det ställas in efter märkning i en annan låst lokal i fastigheten.magasinering-1024x768

Hur mycket utrymme behöver du?

1 rok = 4 – 6 m2
2 rok = 6 – 8 m2
3 rok = 10 – 12 m2
4 rok = 14 – 16 m2
5 rok = 20 m2
Radhus/Villa 20 m2
Önskar ni hämta eller lämna något under tiden ni maganiserar hos oss så bokar ni en tid för detta några dagar innan.